Sammen skaper vi mer!

Kronikk i Oppland Arbeidsblad om Skjerven Biopark ved ordfører Torvild Sveen i Gjøvik kommune og adm.dir. Arne Jebsen i Hunton. 

"Vår felles ambisjon er at vi i løpet av de neste sju årene skal ende opp med en biopark som sysselsetter 300 personer i 30 bedrifter, omsetter for en milliard kroner og eksporterer halvparten av det som produseres der."

Nyheter > Sammen skaper vi mer!

Dialogmøte med treindustrien 7. desember

Ble med i Innlandsporteføljen

Hunton ønsker naboer i bioparken velkommen

NTNU satser på tremekanisk lab. og biokompositter

Eidsiva Bioenergi med ny biobasert varmesentral

Industribygg Gjøvik bygger skreddersydde industrilokaler