Ledige TOMTEarealer

Totalareal er 580 dekar, og området er delvis opparbeidet. Noe over halvparten er ledig.  

Ledige arealer

Skjerven Biopark er tilrettelagt for et bredt og variert næringsliv. Næringsarealet er totalt 580 dekar og skal benyttes til etablering av en «smart» bio-næringspark som skal være i front innen utviklingen av grønne og innovative arbeidsplasser.

Området er strategisk plassert i Innlandet med nærhet til Osloregionen samt med gode veiforbindelser nordover mot Trondheim.

Bedrifter som etablerer seg på Skjerven møter en næringsvennlig kommune som vil legge til rette for at byggeprosjektene loses raskt og trygt gjennom nødvendig saksbehandling.

Gjøvik kommune vil være en god vertskommune for bedrifter som etablerer seg på Skjerven og vil sørge for gode rammebetingelser for vekst og utvikling. Kommunen har opparbeidet deler av tomtearealet, slik at man raskt kan komme i gang med bygging. Alt av hovedinfrastruktur er på plass. 

Per i dag er ca. 2/3 av arealet ledig, men det er flere store interessenter som er i beslutningsprosess for tiden. Aktuelle tomter markedsføres og formidles via bioparken. Det formelle salget skjer gjennom Gjøvik kommune/Innlandet Næringsmegling. Ta kontakt for en uforpliktende befaring eller mer informasjon om arealet