Grønn og smart industripark

Tomter, bygg og infrastruktur

FOU-senter Tremekanisk LAB

Dialogmøte med treindustrien 7. desember

Sammen skaper vi mer!

Ble med i Innlandsporteføljen

Hunton ønsker naboer i bioparken velkommen

NTNU satser på tremekanisk lab. og biokompositter

Eidsiva Bioenergi med ny biobasert varmesentral

FOU-SENTER og TREMEKANISK LAB

BLI EN DEL AV SKJERVEN BIOPARK

Skjerven Biopark er et bærekraftig næringsfellesskap som skal styrke konkurransekraften til de som vil etablere seg gjennom innovasjon, smart bruk av ny teknologi og en sterk delingskultur.

Ønsker du å bli en del av vår biopark, så hører vi gjerne fra deg.

Vi ønsker flere bedrifter velkommen!