Bli en del av bioparken

Skjerven Biopark er et bærekraftig næringsfellesskap som skal styrke konkurransekraften til de som vil etablere seg gjennom innovasjon, smart bruk av ny teknologi og en sterk delingskultur.

Bli en del av bioparken

Skjerven Biopark er et bærekraftig næringsfellesskap som skal styrke konkurransekraften til de som vil etablere seg gjennom innovasjon, smart bruk av ny teknologi og en sterk delingskultur.

VÅR VISJON

«Skjerven Biopark – et ledende bedriftsfellesskap innen biobasert vareproduksjon og sirkulærøkonomi»

VÅRT MÅL

«Skjerven Biopark skal styrke bedriftenes konkurransekraft gjennom bedre ressursutnyttelse, smart bruk av ny teknologi og en sterk delingskultur»

FORTRINN VED A? ETABLERE SEG PA? SKJERVEN:

  • Attraktive næringsarealer
  • Kommunalt eid utviklingsselskap som kan bygge/tilby lokaler til din bedrift
  • Kompetansedeling og tilgang pa? ledende forskning
  • Bedre ressursutnyttelse gjennom deling av energi, overskuddsmaterialer og biprodukter
  • Miljø- og klimavennlig næringspark
  • Tilgang til senter for forsknings- og utvikling (FoU)
  • Tilgang til fellesfunksjoner som kantine, kontorer og parkering

Ønsker du å bli en del av vår biopark, så hører vi gjerne fra deg.

Vi har nå god tilgang på attraktive og godt tilrettelagte tomter, har mulighet til å bygge lokaler til deg og vi har tett dialog og kontakt med de beste forsknings- og utviklingsressursene i landsdelen.