mer Om aktørene bak bioparken

STERKT OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID

MER OM AKTØRENE BAK BIOPARKEN

DISSE AKTØRENE STÅR BAK SATSINGEN PÅ BIOPARKEN

Hunton

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av byggematerialer basert på tre og trefiber. Hunton var første bedrift som etablerte seg ved Skjerven biopark og besitter ledende kompetanse innen hele den biobaserte verdikjeden, fra råvarer, via produksjon, til kunder og marked.

NTNU Gjøvik

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU bidrar med forsk- ningsrelatert kompetanse inn i bioparken gjennom utredning av sirkulærøkonomiske prinsipper tilknyttet etablering og produksjon.
NTNU Gjøvik besitter også verdensledende kompetanse innen avansert material teknologi, Building Information Modeling (BIM), Internet of Things (IoT), Digital Twin (DT) og lean manufacturing

Eidisva bioenergi

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør, og leverer årlig over 400 GWh fjernvarme, damp og biokraft til kunder i innlandsområdet. Eidsiva bioenergi bidrar med kompetanse vedrørende utvikling av en bærekraftig energiinfrastruktur på Skjerven biopark. Det planlegges å bygge en biovarmesentral på 11 MW effekt (med utvidelsesmuligheter) med oppstart høsten 2024. 

Gjøvik kommune

Gjøvik er av de største kommunene i Innlandet fylke med om lag 30 000 innbyggere. Den grenser i nord til Lillehammer, i sør til Østre Toten og Vestre Toten, i vest til Søndre Land og Nordre Land, og i øst til Ringsaker. Bedrifter som etablerer seg på Skjerven vil møte en næringsvennlig kommune ønsker å legge til rette for flere nye og grønne bedriftsetableringer.

Industribygg

Industribygg Gjøvik AS er Gjøvik kommunes verktøy for realisering av prosjekter innen nærings- og samfunnsutvikling som har utgangspunkt i eiendom. Industribygg bidrar med byggeteknisk kompetanse og kan bistå aktører som ønsker å etablere seg på Skjerven med å oppføre tilpassede næringsbygg som kan leies eller kjøpes (straks eller på sikt).