Ble med i Innlandsporteføljen

Nyheter > Ble med i Innlandsporteføljen

Skjerven Biopark ble under lanseringen av Innlandsporteføljen 6. juni presentert som en av de "ledende sirkulære biohubber" i Innlandet. Innlandsporteføljen, som skal løfte fram viktige grønne innovasjonsprosjekter i fylket, ble lansert av statsforvalter Knut Storberget og fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

- Mange prater om det grønne skiftet, men vi gjør noe med det, åpnet Hagen.

- Det som er så flott med Innlandsporteføljen er at vi kan skape en vinn-vinn-situasjon, sa Knut Storberget.

- Næringslivet er helt sentralt for at vi skal bo og leve her framover, sa Hagen og la til at han opplever at det er stor vilje til å få til ting og stor innovasjonskraft i næringslivet.

Etter lansering begynner arbeidet med å realisere prosjektene i porteføljen. Det er næringslivet og relevante kompetanse- og fagmiljøer som må eie prosjektene og sørge for at de blir satt ut i livet. Rollen til fylkeskommunen, Statsforvalteren og Innovasjon Norge Innlandet er å støtte og gi fart til prosjektene, blant annet gjennom offentlige støtteordninger og faglig kompetanse.

Mer info om Innlandsporteføljen finner du her.

 

Dialogmøte med treindustrien 7. desember

Sammen skaper vi mer!

Hunton ønsker naboer i bioparken velkommen

NTNU satser på tremekanisk lab. og biokompositter

Eidsiva Bioenergi med ny biobasert varmesentral

Industribygg Gjøvik bygger skreddersydde industrilokaler