Industribygg Gjøvik bygger skreddersydde industrilokaler

Næringsutvikling gjennom eiendomsutvikling!

Nyheter > Industribygg Gjøvik bygger skreddersydde industrilokaler

Industribygg Gjøvik kan planlegge og bygge næringsbygg tilpasset ditt behov. Selskapet kan eie bygget og leie det ut, eller selge det helt eller delvis til leietager etter nærmere avtale. Industribygg Gjøvik er eid av Gjøvik kommune og er et viktig "næringsutviklingsverktøy":

Dialogmøte med treindustrien 7. desember

Sammen skaper vi mer!

Ble med i Innlandsporteføljen

Hunton ønsker naboer i bioparken velkommen

NTNU satser på tremekanisk lab. og biokompositter

Eidsiva Bioenergi med ny biobasert varmesentral