Eidsiva Bioenergi planlegger å bygge  biobasert varmesentral

Oppstart varmeproduksjon høsten 2024

Nyheter > Eidsiva Bioenergi med ny biobasert varmesentral

Eidsiva Bioenergi AS har nylig lagt ut på anbud en ny biovarmesentral på Skjerven som skal gi 11 MW i effekt. Hunton Fiber AS blir største kunde ved oppstart. Det skal leveres både damp med høyt trykk og varme samt oppvarmet vann. Hunton skal eie 1/3 av selskapet, mens Eidsiva Bioenergi skal eie 2/3.

Dialogmøte med treindustrien 7. desember

Sammen skaper vi mer!

Ble med i Innlandsporteføljen

Hunton ønsker naboer i bioparken velkommen

NTNU satser på tremekanisk lab. og biokompositter

Industribygg Gjøvik bygger skreddersydde industrilokaler