FOU-senter og Tremekanisk LAB

FOU-senter Tremekanisk LAB

Det planlegges å etablere et FoU- Senter i Skjerven Biopark. Utviklingssenteret skal plasseres sentralt
i bioparken. Ambisjonen er at senteret skal fungere som et ressurssenter for de aktørene som etablerer seg
i bioparken samt tilby forsknings- aktiviteter og fasiliteter for også andre virksomheter innen skog/bio, - både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I FoU-Senteret skal det tilrettelegges for et bredt spekter av forsknings- aktiviteter, og bygget planlegges med en større tremekanisk lab. som NTNU har ambisjoner om å etablere. Det vil bli tilrettelagt for næringsrelatert forskning og utvikling med et særskilt fokus på bioøkonomi og bærekraftig ressursforvaltning. Forskning innenfor biokompositter vil i tillegg være et satsingsområde med stor vekst fremover. Samtidig vil det bli innarbeidet i bygget en rekke fellesfunksjoner til forskere, studenter samt bedrifter som f.eks. kontorer, møterom, workshoplokaler, kantine, garderober osv.

FoU-bygget skal bli et signalbygg som støtter opp om innovative løsninger rettet mot bærekraftige og klimavennlige materialer og produkter. Prosjektet har ambisjoner om en arkitektonisk tilnærming som fremhever noen av de fremste bærekraftige løsninger for byggeri i dag, både i form av tekniske løsninger og passive tiltak gjennom byggets plassering og utforming. Bygget planlegges for å oppnå miljøsertifisering BREEAM-NOR Excellent eller bedre.