KOMMUNEN OPPARBEIDER TOMTER OG FREMFØRER INFRASTRUKTUREN

MILLIONBELØP INVESTERES FOR NÆRINGSUTVIKLING

Nyheter > Kommunen opparbeider tomter og fremfører infrastrukturen

Kommunen har investert store beløp i infrastruktur og flomsikring av Malbekken samt at deler av arealet er opparbeidet slik at det er klartgjort for bygging av næringslokaler. Det er bygget ny hovedveg inn til næringsparken som muliggjør bruk av store modulvogntog. Videre er det fremført vann og avløp samt satt opp god belysning langs veg/fortau inn i området. 

Dialogmøte med treindustrien 7. desember

Sammen skaper vi mer!

Ble med i Innlandsporteføljen

Hunton ønsker naboer i bioparken velkommen

NTNU satser på tremekanisk lab. og biokompositter

Eidsiva Bioenergi med ny biobasert varmesentral